Sahipli Hayvanlar

SAHİPLİ HAYVANLAR
 
Yaşamlarını evcilleştirilmiş tür olarak devam ettiren insanlarla birlikte evinde bahçesinde kendi yaşam ortamında sahiplendiği bir bakıma bakım ve beslenmesinden sorumlu olduğumuz; kendi beslenmemiz kullanmadığımız kedi, köpek, maymun gibi primatlar kafeslerinde beslediğimiz kanatlı hayvanlar ile yaşamımızda bize doğrudan destek veren, etiniden sütünden, gücünden, ve diğer ürünlerinden faydalandığımız koyun, keçi, sığır, at, eşek veya tavuk, kaz gibi kanatlılar veya özel havuzlarda yetiştirilen balık gibi çiftlik hayvanları bu grup içinde ele alınır.
Sahipli hayvanlar üzerinde Veteriner Hekimliğin müdahale yetkinliği içinde yapılacak olan Araştırma çalışmaları (Tıbbi ve Cerrahi tedavilerin kısa ve uzun süreleri sonuçlarının değerlendirilmesi, Eğitim ve davranış değişikliklerinin gözlenmesi,  Epidemiyolojik çalışmalar gibi rutin uygulamada kabül edilmiş olan çalışmalar  doğrudan Hayvan Sahibinin bilgilendirilmiş onamı ile yapılabilir. Bunun için Etik Kurul İzin Onayı çalışmanın yayınlanmasında destek olmak üzere görüşlerini ve eleştirilerini  bildirerek işlemlerini sürdürür. Ancak bir ilaç etkinliğini, yeni bir tedavi modalitesini, türler üzerinde genetik, moleküler, biyolojik farklılık yaratabilecek çalışmalar ile hayvanlar üzerinde yaşamlarını etkileyebilecek uygulamaların nitelikleri gönüllü insan çalışmalarında olduğu gibi ele alınmalı burada doğrudan hayvanlardan gönüllü olmaları istenemeyeceği için hayvan sahibinin bilgilendirilmiş onamı, hayvanlar üzerinde yapılacak deneysel nitelikteki araştırma çalışmalarında belirlenen yasal yolun izlenmesi gerekmektedir. Faz 0 çalışması niteliğindeki çalışmalar sahipli hayvanlar üzerinde yapılması düşünülemez.