Deney Hayvanı Kullanım Sertifika Programı


Değerli Araştırmacılar,

Deney Hayvanları ile yapılan çalışmalarda deney hayvanını tanıma, deneye alma ve deneysel çalımaların sonuçları ile veri elde etme bilgi ve becerilerinin kazanıldığı sertifika programı Avrupa regülasyonuna eşdeğer özelliğe kavuşabilmesi amacıyla 80 saatten 40 saatlik programa dönüştürme çalışmaları yürütülmektedir. Bu itibarla Sertifika programımızın yenileme çalışmaları yapılmış olup Merkezi etik kurulun düzenleme sonuçlarının yürürlüğe girmesi ve programımızın onaylanması gerekmektedir. Bu nedenle programın başlatılması gecikmekte olup değişiklikler kısa zamanda bilgilerinize sunulacaktır.