Etik Kurul İzinleri hakkında son değerlendirmeler


Değerli Araştırmacılar,
Üniversitemiz HADYEK, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü  tarafından çıkarılan "Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında kurulmuş ve Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurul tarafından Yönergemiz onaylanarak faaliyetine başlamıştır. Yönergemizde Yönetmelik kapsamını da genişleten ifadeler bulunduğundan yetki sınırımızı kasti olmayarak aşmış ve Üniversitemiz bünyesindeki tüm hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalara Etik Kurul İzin onayı düzenlemiştik. Ancak yapılanların yetki aşımı olduğu ikaz edilince hem yönergemizde değişiklik yaparak içeriğini yönetmelik hizasına getirmek durumunda kaldık. Bu Hususta yönergemizde net, akılda soru oluşturmayacak açıklamalar getiren maddeler ilave edip onaya sunacağız. Hatta HADMEK yönetmeliği için tashih teklifini de beraberinde ileteceğiz.

Bu itibarla,
a) Çiftlik hayvanları (büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, kanatlılar, balıklar v.b) üzerinde yapılacak her türlü proje tabanlı çalışmalarda bizzat proje yürütücüsü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından proje bazlı çalışma için süreli izin onayı alınması gerekecektir. Bu izni alan yürütücüler, HADYEK'e izin belgeleri ile başvuracaklar ve Projeleri bu kapsamda DEHAM'da yapılan çalışma düzeyinde değerlendirilecek ve Etik Kurulumuz Proje destek kuruluşlarına sunulmak üzere "HADYEK kapsamında izin gerekmemektedir" veya ".....Hayvanlar Üzerinde Deneysel çalışma yapılmasında Hayvan Etiği açısından çalışması UYGUN bulunmuştur." yazısını yazabilecektir. 
c) Deney hayvanı Uygulama Araştırma merkezinde ve yetkilendirilen deney ünitelerinin dışında, diğer hayvanlar üzerinde yapılacak çalışmalar ise bakanlıkça izin verilen klinik ve hastaneler dışında başka bir yerde yapılamayacaktır. Buralarda yapılacak çalışmalarda hayvan sahibinin Bilgilendirilmiş onamı alındığı takdirde Etik Kurul izni isteyen Proje destek Kuruluşlarına "HADYEK kapsamında izin gerekmemektedir" veya "Hayvan sahiplerinden Bilgilendirilmiş onam almış olup Hayvanlar Üzerinde Deneysel çalışma yapılmasında Hayvan Etiği açısından çalışması UYGUN bulunmuştur." yazısını yazabilecektir.
d) Etik kurul izni alan çalışmaların izinsiz ortamlarda yürütülmesi halinde bakanlıkça belirlenen idari cezalara muhatap olunabilecektir.

bilgilerinize duyurulur.