Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Kararları


Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Kararları Aşağıda Belirtilmiştir.
1.Deney Hayvanları Etik Kurul başvuruları her ayın 15’ine kadar alınması uygun görülmüştür.
2.Her çalışmaya ilgili bölümden etik kurul başkanı tarafından bir raportör atanır..
3.Etik Kurula alınan kararlara itirazlar dilekçe ile alınır ve gerekli hallerde araştırmacılardan sözlü olarak araştırma hakkında görüş alınır.