FORMLAR

HADYEK BAŞVURU ve YAZIŞMALARINDA KULLANILAN FORMLAR


Formların doldurulmasında sorunsuz işlem yapmanızıfoxit ile ilgili görsel sonucu Foxit Reader programı
sağlayacaktır. (Ücretsiz kullanım için indirin)


  1) FORM01 Araştırma Amacıyla Deney Hayvanı Kullanma Protokolu 
       Laboratuvar, sahipli çiftlik ve sahipli klinik hayvanlar üzerinde yapılan projelerde kullanılır.
       Yürütücü hazırlar,  EBYS de Başvuru yazısının ekleri olarak sisteme yükler.
  2) FORM02 Eğitim Amacıyla Deney Hayvanı Kullanma Protokolu 
       Eğitim amacıyla, Laboratuvar, sahipli çiftlik ve sahipli klinik hayvanlar üzerinde yapılan
       projelerde kullanılır. Yürütücü hazırlar,  EBYS de Başvuru yazısının eki olarak sisteme yükler.
  3) FORM03 Araştırma Amacıyla Yaban Hayvanı Kullanma Protokolu 
       Yürütücü hazırlar,  EBYS de Başvuru yazısının ekleri olarak sisteme yükler.
  4) FORM04 Araştırma Amacıyla Deney Hayvanı Kullanma Ön Çalışma Protokolu 
       Deneysel çalışmanın etkinliğini arttırabilmek amacıyla kullanılır. Yürütücü hazırlar,  
       EBYS de Başvuru yazısının ekleri olarak sisteme yükler.
  5) FORM05a Sahipli Hayvan Üzerinde Klinik Çalışma için Bilgilendirilmiş Onam Formu 
       Yürütücü hazırlar,  Örneğini imzasız olarak HADYEK in onayına sunar.
       Çalışma başladığında onaylanan onam formu hayvan sahipleri tarafından imzalanır.
       EBYS de GENEL-15 Dilekçe kısmından giriş yapılarak,Proje gelişim ve Sonuç raporlarının
       verildiği zaman rapor yazısının ekleri olarak sisteme yüklenir.
       Yürütücü Hayvan Sahibinin ıslak imzalı onay verilen nüshasını proje sonlanıncaya
       kadar HADMEK-HADYEK denetimi için saklar.
  6) FORM05b Sahipli Çiftlik Hayvanı Üzerinde Çalışma için Bilgilendirilmiş Onam Formu 
       Yürütücü hazırlar,  EBYS de Başvuru yazısının ekleri olarak sisteme yükler.
       Hayvan Sahibinin ıslak imzalı onay verilen nüshasını
       proje sonlanıncaya kadar HADYEK denetimi için saklar.
  7) FORM05c Proje Uygulama yeri Yasal Yetkilisinden Birim Kullanım izni 
       Yürütücü DEHAM dışında projenin uygulanmasını gerçekleştirecekse, o yerin yasal
       yetkilisinden yapacağı işlemlerin riskini ve projeyi nasıl gerçekleştireceğini bilgilendirerek
       onam ve izin almalı ve bunu imzalı olarak tarayıcından geçirdikten sonra
       başvuru belgesine eklemelidir.. 
  8) FORM06B Taahhüt formu Deney Hayvanında Diğer Araştırmacı 
       Yürütücü hazırlar Diğer tüm araştırmacılara imzalatır. İmzalı nüsha Başvuruda sunulur.
       Formun ıslak imzalı halini proje sonlanıncaya kadar HADYEK denetimi için saklar.
  9) FORM07 Proje Değişiklik talep formu 
       Yürütücü hazırlar,  EBYS de Değişikliklik Başvuru yazısının ekleri olarak sisteme yükler.
10) FORM08 Proje Gelişim Durum Raporu 
       Taahhütname belirtildiği gibi her 6 ay bitiminde Yürütücü hazırlar,  
       EBYS de GENEL-15 Dilekçe kısmından giriş yapılarak sisteme yükler.
       Eğer Sahipli klinik hayvanlarında çalışma yürütülüyorsa Sahipli onam formlarının imzalı
       nüshalarının taranmış hali bu yazıya ek olarak yüklenmelidir.
11) FORM09 Proje Sonuç Raporu
       Taahhütname belirtildiği gibi proje sonlandıktan sonraki 3 ay içinde Yürütücü hazırlar,   
       EBYS de GENEL-15 Dilekçe kısmından giriş yapılarak sisteme yükler. 
       Eğer Sahipli klinik hayvanlarında çalışma yürütülüyorsa Sahipli onam formlarının imzalı
       nüshalarının taranmış hali bu yazıya ek olarak yüklenmelidir.
12) FORM10 Proje Değerlendirme Formu 
       HADYEK Sekreteryası hazırlar, Hakemlere gönderilen yazının ekleri olarak sisteme yükler.
13) FORM11 Kurul Değerlendirme tutanağı  
       HADYEK Sekreteryası hazırlar formun ıslak imzalı halini EBYS üzerinden ilgili
       dosyalar kısmında arşivler.
14) FORM17 İstatistiksel çalışmada Güç (Power) Analizi için örnek form  
      Yürütücü FORM01 içerisinde işlemi tamamlar. Yürütücünün form üzerindeki bilgileri
      edinmesi amacıyla örnek olarak verilmiştir.