Araştırma Amaçlı Deney Hayvanı Kullanımı

Araştırma amaçlı laboratuvar hayvanlarında çalışma başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için, Çalışma yeri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış, deneysel çalışma, bakım ve tedavilerinin yapılabileceği Deney hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi veya bu birimin deney ünitesi olması GEREKLİDİR.

Hayvanlar üzerinde çalışma yapan(lar)ın Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası sahibi olması aranır.

Laboratuvar Hayvanlarında Deneysel çalışma yapacaklar aşağıdaki formları doldurup başvuru sırasında sunacaklardır. Bu dosyalarının tümü, tek bir sıkıştırılmış (*zip, *.rar) dosya olarak EBYS sistemine yüklenecektir.

  1. Form01 Araştırma Amaçlı Çalışma Formu

  2. DEHAM başkanlığından alınan hayvan temini ile bakım gerekliliklerine ait proforma fatura. Hayvan teminini bir başka yasal üreticiden sağlayacaksa ayrıca ona ait proforma fatura.

  3. Form06b Yürütücü dışındaki Çalışmacı(ların) Taahhütnamesi

  4. Hayvanda Çalışacakların Yetkinlik Belgesi (Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası)

  5. Literatür, pdf formatında veya web üzerinden bağlantı adresleri