Çalışma yeri yetkilisinden İzin

Sahipli Hayvanlar üzerinde çalışma projesi hazırlayan yürütücü, çalışmayı yapacağı yerin yasal yetkilisine anlatmalı, risklerin neler olduğunu çalışma yerinini hangi imkanlarını ne kadar süre kullanacağını, gerekirse mali olarak ne ödemeler yapması gerektiğini, çalışma koşullarının neler olacağını bilgilendirerek rızasını almak ve izin aldığını imza ile kayıt altına almalıdır. Bu amaçla hazırlanan FORM05c doldurululmalı ve çalışma yerinini yasal yetkilisine imzlatılmalıdır. Gereğinde  Çalışmanın getireceği risklerin nasıl bertaraf edileceği, ekipman ve gerekli alt yapı imkanlarının nasıl kullanılıp kullanılamayacağı da belgelenmelidir.
 

FORM05c kutucuklarına gerekli bilgiler taşırılmadan doldurulduktan sonra yazdırılır ve Çalışma yerinin yasal yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra pdf formatında taratılır, Yürütücü tarafından başvuru sırasında sunulur. Asıl belgeler Yürütücü tarafından denetimler sırasında ibraz edilmez üzere saklanır.