Eğitim Amaçlı Deney Hayvanı Kullanımı

Eğitim amaçlı olarak laboratuvar hayvanlarında çalışma başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için, Eğitim yeri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış, deneysel çalışma, bakım ve tedavilerinin yapılabileceği Deney hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi veya bu birimin deney ünitesi olması GEREKLİDİR.

Hayvanlar üzerinde Eğitim Çalışmasını yaptıran(lar)ın Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası sahibi olması aranır.
Laboratuvar Hayvanlarında Eğitim çalışması yapacaklar aşağıdaki formları doldurup başvuru sırasında sunacaklardır. Bu dosyalarının tümü tek bir sıkıştırılmış (*zip, *.rar) dosya olarak EBYS sistemine yüklenecektir.

  1. Form02 Eğitim Amaçlı Çalışma Formu

  2. DEHAM başkanlığından alınan hayvan temini ile bakım gerekliliklerine ait proforma fatura. Hayvan teminini bir başka yasal üreticiden sağlayacaksa ayrıca ona ait proforma fatura.

  3. Hayvanda Çalışacakların Yetkinlik Belgesi (Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası)

  4. Literatür, pdf formatında veya web üzerinden bağlantı adresleri