Proje Durum (Gelişim) Raporu

 

Yürütücü etik kurul raporunu aldıktan sonra çalışmaya başlasa da başlamasa da her altı ay sonunda gelişim raporu ile HADYEK e rapor sunmak zorundadır. Bu amaçla hazırlanmış olan FORM08 doldurulur ve Yürütücü tarafından EBYS sisteminde Formlar kısmındaki Genel 015 Dilekçe formatı üzerinden yazısını ve gelişim raporunu gönderir. Sahipli hayvanlarda yapılan klinik çalışmalarda Bilgilendirilmiş onam formlarının imzalı halleri taranmış olarak bu yazının ekinde sunulur.
 
Taahhütnamede belirtildiği gibi 6 ayı geçen dönemde rapor gönderilmemesi halinde HADYEK idari ve ceza yaptırımlarını uygular.