Proje Sonuç Raporu

 

 

Yürütücü çalışmayı tamamladıktan sonra en geç 3 ay içerisinde çalışmanın sonuçlarını belirten sonuç raporunu HADYEK e sunmak zorundadır. Bu amaçla hazırlanmış olan FORM09 doldurulur ve Yürütücü tarafından EBYS sisteminde Formlar kısmındaki Genel 015 Dilekçe formatı üzerinden yazısını ve sonuç raporunu gönderir. Sahipli hayvanlarda yapılan klinik çalışmalarda daha önce gönderilmemiş olan Bilgilendirilmiş onam formlarının imzalı halleri taranmış olarak bu yazının ekinde sunulur.

 

Taahhütnamede belirtildiği gibi proje bitimini takiben 3 ayı geçen dönemde rapor gönderilmemesi halinde HADYEK idari ve ceza yaptırımlarını uygular.