Sahipli Çiftlik Hayvanlarının Araştırmalarda Kullanımı

Araştırma amaçlı sahipli çiftlik hayvanlarında çalışma başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için, Çalışma yerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olmalı veya çalışmaların yapılabileceği üretim, bakım ve prosedürler için proje bazlı çalışma izninin alınmış olması gereklidir.
Ayrıca, çalışmaların yapıldığı yerde denetlemeleri yapan hayvan refahı biriminin kimlerden teşkil edilmiş olduğunu belgelemelidir.
Çalışmayı yapan(lar)ın çiflik hayvanlarına sağlık dışı araştırma çalışmaları yapabilmesi için zooteknisi yetkinliği bulunmalıdır. Çiftlik hayvanlarında sağlık muayenesi, müdahaleli tedavi etme ve doku örnekleri alma yetkinliği yasal olarak Veteriner Hekimlere verildiğinden bu durumlarda çalışmada bizzat olması gereklidir. (Laboratuvar Hayvanları haricindeki sahipli hayvanlarla yapılan çalışmalarda  Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası gerekmez, çalışmada yer alan veteriner hekimin ve zooteknistin diploması başvuruda sunmalıdır.)
Sahipli Çiftlik Hayvanlarında araştırma çalışması izni için, yürütücü aşağıdaki formları doldurup başvuru sırasında sunar. Bu dosyalarının tümü tek bir sıkıştırılmış (*zip, *.rar) dosya olarak EBYS sistemine yüklenir.

 1. Form01 Araştırma Amaçlı Çalışma Formu

 2. Form05b Sahipli Çiftlik Hayvanında Deneysel çalışma için Bilgilendirilmiş Onam Formu

 3. Form06b Yürütücü dışındaki Çalışmacı(ların) Taahhütnamesi

 4. Hayvanda Çalışacakların Yetkinlik Belgesi (Diploma/ Sertifikası)

 5. Çalışma yerinin

  • Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Ruhsat Onayı belgesi (yoksa )

  • Çalışma yerinin Hayvan Refahı biriminde görevlilerin listesi

  • Çalışma yerinin yasal temsil yetkilisinden izin onayı

 6. Çalışma Yeri belirli değil ve ruhsat onaylı değilse GTHBakanlığından  alınan  Proje Bazlı Çalışma İzni belgesi

 7. Literatür pdf formatında veya web üzerinden bağlantı adresleri