Sahipli Hayvanların Klinik Araştırmalarda Kullanımı

Araştırma amaçlı olarak sahipli hayvanlarda klinik çalışma başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için, Çalışma yerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış, deneysel çalışma, bakım ve tedavilerinin yapılabileceği klinik, ameliyathane ve gerekli yardımcı birimleri bulunan Veteriner Fakültelerinin Hayvan Hastanesi, resmi veya Özel Veteriner Klinikleri olmalıdır.
Yürütücü veya çalışmacı Form05a Bilgilendirilmiş Onam Formunu klinik çalışma öncesinde imzalatmalı, imzalı onam formlarını gelişim ve sonuç raporlarının eki olarak gönderinceye kadar denetimlerde ibraz etmek üzere muhafaza etmelidir.
Ayrıca, deneysel çalışmaların yapıldığı yerde denetlemeleri yapan hayvan refahı biriminin kimlerden teşkil edilmiş olduğunu belgelemelidir.
Çalışmayı yapan(lar)ın klinik çalışmanın hayvanlarını muayene ve tedavi etme yetkisinin tanınmış olması yani Veteriner Hekim olması gereklidir. (Laboratuvar Hayvanları haricindeki hayvanlarda yapılacak klinik çalışmalarda Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası gerekmez, lakin veteriner hekimler diplomasını başvuruda sunulmalıdır.)
Sahipli Hayvanlarda Klinik araştırması çalışma yapacaklar aşağıdaki formları doldurup başvuru sırasında sunacaklardır. Bu dosyalarının tümü tek bir sıkıştırılmış (*zip, *.rar) dosya olarak EBYS sistemine yüklenebilir.

  1. Form01 Araştırma Amaçlı Çalışma Formu

  2. Form06b Yürütücü dışındaki Çalışmacı(ların) Taahhütnamesi

  3. Form05a Sahipli Hayvanında araştırma amaçlı Klinik çalışma için Bilgilendirilmiş Onam Formu

  4. Hayvanda Çalışacakların Yetkinlik Belgesi (Diploma/ Sertifikası)

  5. Hayvan Refahı biriminde görevlilerin listesi

  6. Çalışma yerinin yasal temsil yetkilisinden izin onayı

  7. Literatür pdf formatında veya web üzerinden bağlantı adresleri