Yaban Hayvanlarında Araştırma Çalışmaları

Araştırma amaçlı yaban hayatı hayvanlarında çalışma başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için, Çalışma yerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olmalı veya çalışmaların yapılabileceği üretim, bakım ve prosedürler için proje bazlı çalışma izninin alınmış olması gereklidir.
Çalışmalar CITES sözleşmesi kapsamında değerlendirilmiş olmalıdır.
Ayrıca, deneysel çalışmaların yapıldığı yerde denetlemeleri yapan hayvan refahı biriminin kimlerden teşkil edilmiş olduğunu belgelemelidir.
Çalışmayı yapan(lar)ın yaban hayvanlarında sağlık muayenesi, müdahaleli tedavi etme ve doku örnekleri alma işlemi yapacaklarsa, bu işlemlerin yetkinliği yasal olarak Veteriner Hekimlere verildiğinden çalışma başvurusuna çalışmacı olarak veteriner hekim eklenmelidir.
Yaban Hayvanlarında araştırma çalışması yapacaklar aşağıdaki formları doldurup başvuru sırasında sunacaklardır. Bu dosyalarının tümü tek bir sıkıştırılmış (*zip, *.rar) dosya olarak EBYS sistemine yüklenir.

  1. Form03 Araştırma Amaçlı Yaban Hayvanında Çalışma Formu

  2. Form06b Yürütücü dışındaki Çalışmacı(ların) Taahhütnamesi

  3. Hayvanda Çalışacakların Yetkinlik Belgesi (Diploma/ Sertifikası)

  4. Hayvan Refahı biriminde görevlilerin listesi

  5. Çalışma yerinin yasal temsil yetkilisinden izin onayı

  6. Literatür pdf formatında veya web üzerinden bağlantı adresleri