Yürütücü dışındaki Çalışmacı Taahhütnamesi

 
 

Hayvanlar üzerinde araştırma veya eğitim çalışmasına katkı yapan yürütücü dışındaki her çalışmacı başka deyişle proje katılımcısı, hayvan hakları ve hayvan deneyleri etiğine uygunluk kapsamında çalışma yapacağını ve çalışma başlangıcından çalışmanın yayın haline getirilinceye kadarki süreçte tüm işlemlerde gizliliğe ve gerekli kurallara uymasının zorunlu olduğu hatırlatılarak formatı belirli taahhütnameyi imzalar. Taahhütnameye uyulmadığı ve belirtilen usuller uygulanmadığı takdirde idari yaptırımlar ve para cezaları ile karşı karşıya kalabilecekleri bilgilendirilir.

 

Çalışmacı Taahhütname formu Her bir çalışmacı tarafından imzalandıktan sonra Yürütücü tarafından başvuru sırasında sunulur. Asıl belgeler Yürütücü tarafından denetimler sırasında ibraz edilmez üzere saklanır.