Yürütücü Taahhütnamesi

 

Hayvanlar üzerinde araştırma veya eğitim çalışması yapan her yürütücü, hayvan hakları ve hayvan deneyleri etiğine uygunluk kapsamında çalışma yapacağını ve çalışmanın başlangıcından çalışmanın yayın haline getirilinceye kadar sürecinde yapılacak işlemlerde gizlilik ve uyması gerekecek kurallara uyması hatırlatılarak formatı belirli olan taahhütnameyi imzalar. Taahhütnameye uyulmadığı ve belirtilen usuller uygulanmadığı takdirde idari yaptırımlar ve para cezaları ile karşı karşıya kalabilirler.

 

Taahhütname metni Tüm Başvuru formlarının içeriğinde mevcut olup onaylıyorum kutucuğu işaretlendiğinde başvuru sahibinin kimlik bilgileri ile EBYS sistemine gelen yazıda resmen onaylı olarak kabul edilecektir.